המובייל היורד לחיינו

יום ו', 24 במרץ 2017

המובייל היורד לחיינו.

"לא תאמין איזה השפעות יש  למחשוב הנייד  ההולך אתי לכל מקום"

מעצור המובייל