סכסוך מי שולט בפלפורמת הפרסום באתר וואלה

יום ג', 30 במרץ 2021
הפרסום ברשת הוא ככל הנראה מכרה של כסף לחברות השולטות בתחום זה.
 
מאבק כספי שהפך למשפטי נערך באחרונה בין חברת "טאבולה.קום" לבין חברת "וואלה! תקשורת", המפעילה את אתר החדשות וואלה.
 
טאבולה פיתחה פלטפורמה העושה שימוש בשטחי פרסום דיגיטליים. המודל הפיננסי שלה מבוסס על כך שבעלי האתרים מעמידים לרשותה את שטחי הפרסום הדיגיטליים שלהם, והיא מציגה בהם תכנים של מפרסמים שונים לצפייה של גולשים. בשנה החולפת היו אמורות שתי חברות מתחרות בתחום זה - טאבולה ואאוטבריין להתמזג, אולם בסופו של דבר המיזוג לא יצא לפועל.
 
בשנת  2018  חתמו וואלה וטאבולה על הסכם חדש, הקובע כי תקופת ההתקשרות בין הצדדים תהיה עד סוף 2023. וואלה קיבלה בכל שנה 10 מליון שקל מטאבולה.
 
אחד מסעיפי ההסכם הגנרי קבע כי וואלה מתחייבת לבלעדיות לטאבולה, וכי הפרת סעיף זה תגרום לנזק בלתי הפיך לטאבולה אשר לא יהיה בסעד כספי כדי לשפות בגינו. לטענת טאבולה, בעת חתימת ההסכם הוחלה על וואלה מגבלה ספציפית, המונעת ממנה להתקשר בהסכם לקבלת כל שירות עם חברת אאוטבריין.
 
אלא שבינואר האחרון הודיע מנכ"ל וואלה עידו אשד לטאבולה על סיום ההתקשרות בין הצדדים החל מ-1 בפברואר. בעקבות זאת הגישה טאבולה בקשות לצו מניעה זמני וצו ארעי להימנע מביטול ההסכם ולהימנע מלהתקשר עם כל צד שלישי בהסכם, אשר יחליף את ההסכם.
 
לאחר הגשת התביעה נתנה השופטת צו מניעה זמני במעמד צד אחד, ובינתיים הגישה טאבולה את תביעתה העיקרית, שבה היא דורשת מ"וואלה" פיצויים בסך 20 מיליון שקל. השופטת דנה בסעיף הקובע כי וואלה תחויב בפיצוי של 4 מיליון שקל בגין הפרת ההסכם - כלומר בשאלה האם פסקת הביטול מקנה לוואלה את הזכות לבטל את ההסכם בכל עת ומכל סיבה, אף אם לא בוצעו הפרות כלשהן, וזאת בכפוף לתשלום פיצוי מוסכם.
בשלב הנוכחי נראה כי הסכסוך בענין זה רחוק מסיום והוא יידון בערכאות משפטיות גבוהות.