רשת חברתית על הגב שלנו

יום א', 23 ביולי 2017

"רשת חברתית" מאד  על הגב והכיס של כולנו.

הרשת הלא וירטואלית של חברת בזק

"לא רואים לא שומעים"