ענפי ההיי-טק שוב מוכיחים כי הם הקטר של המשק

יום ב', 17 באוגוסט 2020

 

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

לפי סיכומי הלמ"ס:

הרבעון השני של שנת 2020 לעומת הרבעון הראשון של שנת 2020 (שינוי מנוכה עונתיות בחישוב שנתי:

  • ירידה של 33.4% בתמ"ג העסקי
  • ירידה של 43.4% בהוצאה לצריכה פרטית.
  • ירידה של 31.6% בהשקעות בנכסים קבועים.
  • ירידה של 29.2% ביצוא הסחורות ושירותים.
  • ירידה של 41.7% ביבוא הסחורות והשירותים.
  • עלייה של 25.2% בהוצאה לצריכה ציבורית.

החישוב נועד להציג את השינוי בין תקופות בקנה מידה אחיד, ברמה שנתית, לצורך ביצוע השוואות.

בניגוד בולט  לכל ענפי ותחומי המשק המצויים בנסיגה בולטת - יש גם יוצא מהכלל חשוב ביותר:

יצוא הסחורות והשירותים
יצוא הסחורות והשירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק) ירד ברבעון השני של 2020 ב-28.1% בחישוב שנתי (7.9% בחישוב רבעוני), לאחר עלייה של 12.0% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. 
במחצית הראשונה של השנה ירד יצוא הסחורות והשירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק ) ב-1.2% בחישוב שנתי לעומת המחצית הקודמת.
יצוא השירותים ירד ב-27.9% בחישוב שנתי (7.8% בחישוב רבעוני) ומשקף את הפסקת יצוא שירותי התיירות שנגרמה בשל משבר הקורונה. לעומת זאת, יצוא השירותים האחרים (הכולל יצוא שירותי תוכנה, תחבורה ותקשורת וכד') עלה ב-5.5% בחישוב שנתי
זהו הישג יוצא דופן הבולט לטובה כאשר כלכלות המדינות הקולטות את מוצרי ההיי-טק של ישראל מצויות בשפל עמוק.
התוצאה מעוצמת ההיי-טק הישראלי היא כי בסיכום חצי שנתי היצוא הישראלי ירד רק בשיעור של אחוז אחד ! לעומת המחצית השניה של שנת 2019.
 
ירידה משמעותית  נרשמה גם ביצוא הסחורות ברבעון השני של 2020, כאשר חלה ירידה של 29.2% בחישוב שנתי (8.3% בחישוב רבעוני) ביצוא התעשייה למעט יהלומים.  
בנוסף, חלה ירידה גם ביצוא היהלומים וביצוא חברות ההזנק, כך שסך כל יצוא הסחורות והשירותים ירד ב-29.2% בחישוב שנתי (8.3% בחשוב רבעוני) ברבעון השני של שנת 2020. 
 
תמרור אזהרה מרכזי היא העובדה שההשקעות במשק המצביעות על רמת הצמיחה בעתיד ירדו ברבון השני ב-32 אחוז וזאת אחרי ירידה חדה של 19.3 אחוז ברבעון הקודם. כך שבסך הכל רואים כאן צניחה בהשקעות במשק הישראלי של קרוב ל-50 אחוז!