היתרון הגדול של העבודה מהבית

יום ב', 21 בספטמבר 2020

"אני אומר לבוס שלי בגילוי מלא   

כי העבודה מהבית ישירה ללא כיסוי

התוצאה: אני והוא מרוצים"