הנעלם הגדול - כמה מובטלים יש

יום א', 13 בספטמבר 2020

הנעלם הכי גדול במדינה!

למרות הצהרות רבות  וסותרות על רמת האבטלה - נמשךהבלגן בתחום זה.

להלן ההסבר:

כמה מובטלים ומחוסרי עבודה יש בישראל בקיץ הזה - 850 אלף? 600 אלף? ואולי רק כ-500 אלף מובטלים ולא יותר? שלושה גופים מפרסמים נתונים שונים של מספרי העובדים שנאלצים לשבת בבית ללא עבודה, חלקם כאלה שפוטרו וחלקם כאלה שהוצאו לחופשות ללא תשלום. 
 
למרות המלצות מבקר המדינה במספר דוחות ליצור מאגר מידע ופרסום אחד ואחיד  טרם נעשה דבר.
הנתונים הסותרים משבשים כל החלטה על סיוע כלכלי והכשרתי מצד הממשלה.
 
שירות התעסוקה מפרסם את הנתונים הגבוהים ביותר, כ-847 אלף. הסיבה: כל מי שנשלח הביתה - ממהר להירשם בשירות התעסוקה, אבל לא ממהר להודיע שחזר למקום עבודתו. הפער הוא כנראה כ-100-150 אלף עובדים שכבר חזרו למקום עבודתם אבל עדיין לא דיווחו על כך.
המוסד לביטוח לאומי מדווח על מספר מקבלי דמי האבטלה ואבטחת הכנסה, שמסתכם כיום בכ-580 אלף. חלק מהיוצאים לחופשה שנרשמו בשירות התעסוקה, למשל, אינם זכאים כלל לתשלום דמי אבטלה.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - למ"ס מדווחת על 513 אלף מפוטרים וכאלה שמוגדרים כמחוסרי עבודה, אבל לא מחשבים את היוצאים לחל"ת כמובטלים, זאת למרות שרבים מהם שוהים בחל"ת כבר 22 שבועות. וכך הגענו לשלושה מספרים שונים, שככל הנראה הממוצע שלהם, כ-700-650 אלף, הוא מספר מחוסרי העבודה.
אז תחליטו למי אתם מאמינים.