Amazon יוצרת 150 משרות הייטק חדשות בישראל

יום ד', 23 בספטמבר 2020
הנהלת חברת  Amazon מודיעה שהיא תיצור השנה 150 משרות נוספות בישראל. המשרות החדשות, הדורשות רמת מיומנות גבוהה, ימוקמו במרכזי פיתוח ובמשרדים בתל אביב, בחיפה ובהרצליה, ויביאו את סך כוח האדם הכולל של Amazon במדינה ליותר מ- 1,300 אנשים.
 
המשרות החדשות ייפתחו עבור Annapurna Labs,Amazon Web Services-AWS ‏, Alexa Shopping CloudEndure ‏ Prime Air, ‏Sizmek‏, E8 ו- Lab126 וכוללות מגוון תפקידים כגון: מנהלי לקוחות, מנהלי פיתוח עסקי, מהנדסי פיתוח שבבים, מהנדסי תוכנה, מהנדסי חומרה, מהנדסי ויועצי שירותי הטמעה, מדעני מחקר, מהנדסי פיתוח שבבים, ארכיטקטי פתרונות, מנהלי לקוחות טכניים, מהנדסי אימות ועוד.
 
"אנו נרגשים ליצור 150 מקומות עבודה חדשים, בנוסף לבסיס העובדים האיתן שלנו, שיאפשרו לנו להתחבר למאגר הכישרונות הטכנולוגים המדהימים כאן בישראל", אומר הראל יפהר, מנהל פעילות Amazon Web Services  ישראל. "לצוותים שלנו תפקיד מרכזי ביכולתנו להמשיך לחדש עבור לקוחותינו. בסיס העובדים המתרחב שלנו מעיד על המחויבות העמוקה והמתמשכת שלנו להתפתחות הכלכלית של מדינת ישראל, לכישרון המדהים המצוי כאן, כמו גם על ההתמקדות המתמשכת שלנו בתמיכה בלקוחותינו במהלך המגפה ולאחריה".
 
Amazon פתחה לראשונה משרד בישראל בשנת 2014, ומאז התרחבה הפעילות באופן משמעותי הן במספר וגודל הצוותים והן במגוון תפקידיהם. הצוות בישראל תומך כעת בכמה מהפעילויות של Amazon, הכוללות את AWS, Annapurna Labs , Alexa Shopping, Prime Air, Lab126, Cloud Endure, Sizmek ו- E8.
 
למידע נוסף על משרות פתוחות הזמינות בעסקים שונים ב-Amazon בישראל ובעולם, בקרו בכתובת: www.amazon.jobs.