OECD על סיוע להורים לטפל בילדיהם

יום ב', 28 בדצמבר 2020
מחקר מדיניות חדש של קרן ברל כצנלסון חושף את השלכות משבר הקורונה על ההורים העובדים בישראל -עם השוואה לעולם 
 
ממצאים עיקריים מסקירת המדיניות הבינלאומית
 
-        רוב מדינות ה-OECD הפעילו תוכניות המאפשרות להורים עובדים לקחת חופשה לצורך טיפול בילדים, במימון מלא או חלקי, במקרה של סגר או של יציאה לבידוד עקב חשיפה של הילדים.
 
-        מספר מדינות מאפשרות להורים עובדים להפחית את שעות העבודה שלהם באופן זמני כדי לטפל בילדים בתקופת הקורונה, ולקבל פיצוי כספי מהמדינה על אובדן שעות העבודה.
 
-        מדינות רבות האריכו בתקופת הקורונה את הזכויות הניתנות לאימהות ולאבות עקב הריון ולידה.
 
-        צעדי מדיניות נוספים בהם נקטו מדינות בודדות הם סבסוד תשלום לשירותי בייביסיטר, הגנה מיוחדת לנשים בהריון, השלמת הכנסה למסגרות טיפול לגיל הרך שנשארו פתוחות אך קיבלו פחות ילדים, ומענקי סיוע חד פעמיים (צעד שגם ממשלת ישראל נקטה בו).