קורונה - לקחי שבדיה ופולין

יום א', 11 באוקטובר 2020

לקחים חשובים לידיעת ממשלת ישראל 

נא ליחצו על הקישור 

https://www.youtube.com/watch?v=db0PBFCDw8U&t=3s