נדחתה תביעה נגד מחיקת חשבון ופוסטי שטנה על ידי פייסבוק

יום ג', 12 בינואר 2021
מאת משה שלו עורך ראaי SoftNews
 
בעקבות תביעה שהגיש פרופסור אמיר חצרוני על "העלמת" הפוסטים שלו על ידי הנהלת פייסבוק ניתן בימים אלה פסק דין תקדימי מעניין על ידי השופט רחמים כהן.
בפסק הדין דוחה השופט את כל הטענות של חצרוני נגד פייסבוק ומחייב אותו בהוצאות המשפט.
 
בדברי הסיכום  אמר כבוד השופט:
 
"התובע פרסם בחשבון הפייסבוק שלו תכנים שונים ובכלל זה תכנים אשר לגביהם קיבלה הנתבעת דיווחים ותלונות ממשתמשי פייסבוק. 
 
בעקבות אותם דיווחים ותלונות,  ביום 23.04.2018  חסמה הנתבעת את חשבון הפייסבוק של התובע.
 
התקבלה טענת פייסבוק כי הרשת אינה מתירה מתקפות ישירות בהתבסס על מאפיינים מוגנים כגון גזע, מוצא אתני, מוצא לאומי, שיוך דתי, נטייה מינית, מין, זהות מגדרית, ונכויות או מחלות קשות.
סוג זה של "דברי שטנה אינו מותר משום שהוא יוצר סביבה של הפחדה ואי-הכלה – ובמקרים מסוימים מעודד אלימות ממשית בעולם האמיתי.
התובע הפר באופן חוזר ונשנה את מדיניות פייסבוק על ידי פרסום עשרות פוסטים המכילים דברי שטנה. 
התובע קיבל מפייסבוק הודעות רבות המיידעות אותו, שפרסומיו מפרים את מדיניותה וכי
הפרות נוספות עלולות לגרום לחסימת חשבונו.  למרות אזהרות אלו, התובע המשיך לפרסם תכנים המפhרים באופן ישיר את מדיניות פייסבוק. 
 
לאור הפרותיו הרבות של התובע והתנהלותו הנמשכת, חשבונו נחסם.
פרסום דברי שטנה כגון אלה שפרסם התובע מהווה הפרה יסודית של ההסכם המחייב עם פייסבוק.
משכך,  פייסבוק הפעילה כדין את זכויותיה החוזיות כאשר חסמה את חשבונו של התובע בגין הפרות חוזרות ונשנות של האיסור בדבר הפצת  "דברי שטנה." 
 
כתב התביעה לא מזהה כל תוכן שכביכול מהווה   "יצירה" מוגנת תחת חוק זכות יוצרים. 
 
באופן דומה, התובע לא הראה שהנתבעת הפרה את הוראות חוק הגנת הפרטיות או כי התנהלותה של פייסבוק מקימה לו עילת תביעה לפי חוק המחשבים או לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט.