הזדמנויות בתחום הסייבר והביו-טק

יום ה', 3 בספטמבר 2020

הצעות בתחומי התמחות של ישראל :

משרד האנרגיה, רשות החדשנות ומשרד האנרגיה של ארצות הברית (DOE) פתחו קול קורא לפרויקטים בתחום הגנת סייבר על תשתיות אנרגיה.

חברות ומוסדות מחקר ישראלים ואמריקאים מוזמנים ליצור מיני-מאגדים ולקבל מימון לביצוע מחקר משותף במרכז האנרגיה.

מאגדים שיאושרו במסגרת קול קורא זה יקבלו תמיכה של 50% מהוצאות המו"פ המאושרות, עד 2 מליון דולר לשנה, למשך 5-3 שנים.
 

מועד אחרון להגשה ה-29.10.202
 

ובמזרח הרחוק:

קרן ישראל קוריאה (KORIL RDF) מזמינה חברות ישראליות וקוריאניות להגיש בקשה לקבל מענק לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח

בתחום Bio-Convergence.

מסגרת זו מקנה לחברות ישראליות את האפשרות להנות משיתופי פעולה עם חברות מובילות בקוריאה, ולקבל מענקים של 50% מהוצאות המו"פ, בסכום של עד 2 מיליון דולר לפרויקט, עבור פרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית.

בנוסף, מסייעת המסגרת במציאת שותפים טכנולוגיים. 

מועד אחרון להגשה ה-30.12.2020