לין: תכנית משרדי הכלכלה לרפורמה בייבוא הינה חלקית, בלתי שלמה וחד צדדית

יום ג', 20 ביולי 2021

 

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, הגיב לעיקרי הרפורמה לפתיחת המשק לייבוא, עליה הכריזו שרי האוצר והכללה ואמר כי "תכנית משרדי הכלכלה לפתיחת הייבוא הינה חלקית, בלתי שלמה וחד צדדית. יש בהחלט לברך על הסרת חסמים בייבוא תוך שמירה נכונה על בריאות הציבור ונכון גם לאמץ את התקינה האירופאית, אך יחד עם זאת, התכנית אינה שלמה ומתמקדת רק בצד אחד של התמונה."

לין הוסיף "אם אנו פותחים את ישראל לייבוא מוגבר, מהיר יותר ונעדר מחסומים, עלינו גם לאפשר למגזר העסקי שלנו להתמודד התמודדות שווה מול הייבוא."

"נכון היה גם כצעד משלים וכחלק בלתי נפרד במסגרת התכנית לפישוט הייבוא והליכי הייבוא, מה שיגביר את התחרות, לבטל גם את הפטור ממע"מ על ייבוא אישי. הגברת הייבוא לישראל וחיזוק הייבוא, בעוד אנו ממשיכים להפלות לרעה את המגזר העסקי בישראל ולהציבו בעמדת נחיתות מול ספקי חוץ, מחמת שאנו מעניקים להם פטור ממע"מ בייבוא אישי, יפגע קשה ביכולת התחרות של המגזר המקומי."

לין הדגיש כי "לאמיתו של דבר המדינה ממשיכה לגזול מהמגזר העסקי בישראל את הזכות הבסיסית ביותר ששיש לה – תחרות בייבוא בתנאי מיסוי שווים. אין מדובר רק בפגיעה במגזר הקמעונאי. בישראל 700 מפעלי תעשיה המייצרים מוצרי צריכה לשוק המקומי ועוד כמה מאות בתי מלאכה שאף הם מייצרים מוצרי צריכה לשוק המקומי כגון; מכשירי חשמל, ציוד תקשורת, דפוס, תכשיטים, תמרוקים מזון, אופנה ועוד.

לין ציין כי עם הרחבת הייבוא לישראל ופישוטו היה צריך לבטל גם את הפטור ממע"מ על ייבוא אישי, הגורם להפסד בהכנסות המדינה ולהפסד של מקומות עבודה."