בעיה נוכח משלוחי אסטרונאטים לחלל

יום א', 29 בנובמבר 2020

בעיה לא צפויה התגלתה נוכח שטף משלוחי אסטרונאטים לחלל.

מה עושים כשהאף מגרד