ההוצאה למחקר באקדמיה דורכת במקום

יום ג', 15 בדצמבר 2020
ההוצאה הכוללת למימון מחקרים באקדמיה  - ברמה ריאלית - דורכת במקום.
כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטסיטיקה.
 
לפי אלה:
ההוצאה למחקרים במימון מיוחד באוניברסיטאות ב-2019 בישראל, הסתכמה ב-2.58 מיליארד ש"ח. הסכום משקף עלייה נומינלית של 4.3%, לאחר עלייה דומה ב-2018.
 
ההוצאה לשכר - 934 מיליון ש"ח - משקפת עלייה של 2.1% בהוצאות שכר המועסקים במחקרים בעלי מימון מיוחד, לעומת עלייה של 3.5% בהוצאות שכר המועסקים באוניברסיטאות.
 
ההוצאה עבור כוח אדם - שכר ומלגות - הסתכמה ב-1.313 מיליארד ש"ח (50.9% מסך התקציב המיוחד). יתר ההוצאות בתקציב המיוחד היו עבור: ציוד, חומרים ושירותי מעבדה - 24.9% (643 מיליון ש"ח), תקורה ושונות - 22.4% (579 מיליון ש"ח), והעברות בין פרויקטים - 1.8% (47 מיליון ש"ח).
 
50.4% מהתקציבים גויסו על ידי חוקרים ממדעי הטבע ומתמטיקה, 17.6% - מהנדסה ואדריכלות , 9.2% - ממדעי הרוח, 8.1% - מרפואה, 7.6% - ממדעי החברה, 3.9% - מחקלאות, 0.9% - ממשפטים, ו-2.2% - מתחום מחקר לא ידוע.
 
22.4% מהתקציבים גויסו על ידי חוקרים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 22.1% - מאוניברסיטת תל אביב, 14.7% - ממכון ויצמן למדע, 13.3% - מהטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, 10.8% - מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 9.0% - מאוניברסיטת בר-אילן, 5.0% - מאוניברסיטת חיפה ו-2.6% - מאוניברסיטת אריאל.