נפילה גדולה בהכנסות במאזן גילת

יום ה', 3 בספטמבר 2020
 
חברת גילת מציפה אותנו מידי פבעם בהודעות אופטימיות - המשמחות את הכל. אבל, מה לעשות המציאות היא אחרת - כפי שמראה מאזן גילת המדווח על תוצאות הרבעון השני של שנת 2020
 
 
דגשים עיקריים:
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו ב-38.8 מיליון דולר בהשוואה ל-59.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2019. 
ברבעון השני של 2020, ההפסד התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-3.5 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי שהסתכם ב-4.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2019. ההפסד התפעולי על בסיס Non-GAAP ברבעון השני של 2020 הסתכם ב-2.6 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי Non-GAAP שהסתכם ב-6.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2019.
ההפסד הנקי על בסיס GAAP ברבעון השני של 2020 הסתכם ב-4.2 מיליון דולר, או הפסד של 8 סנט למנייה בדילול מלא בהשוואה לרווח נקי שהסתכם ב-3.4 מיליון דולר, או רווח של 6 סנט למנייה בדילול מלא ברבעון השני של 2019. ההפסד הנקי על בסיס Non-GAAP לרבעון השני של 2020 עמד על 3.3 מיליון דולר או 6 סנט למנייה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 4.8 מיליון דולר או 9 סנט למנייה בדילול מלא ברבעון השני של 2019. 
ברבעון השני של 2020 ה-EBITDA המתואם הסתכם ל- 0.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- EBITDA מתואם של 8.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2019. 
 
אז מה אומרים על תוצאות עגומות אלה?
עדי צפדיה, המנכ"ל בפועל של גילת, מסר: 
"מגפת ה- COVID-19המשיכה להשפיע על תוצאותיה של גילת ברבעון השני כאשר המשכנו לראות עיכובים ודחיות בהזמנות. יחד עם זאת, במהלך הרבעון השני התחלנו ואנו ממשיכים לראות התאוששות אשר נמשכת ברוב אזורי הפעילות שלנו ואשר באה לידי ביטוי בעלייה משמעותית בהזדמנויות שהחברה רואה עבור צבר ההזמנות. אנו מאמינים שכתוצאה ממגמות אלו, בשילוב עם יוזמות להפחתת עלויות אשר אותן ביצענו ואנו ממשיכים לבצע, המחצית השנייה של 2020 תהיה משמעותית טובה יותר לגילת מהמחצית הראשונה. 
"אני מדווח כי בשמת הלפרן, שהייתה משנה לסמנכ"ל כספים בגילת, מונתה לסמנכ"לית הכספים בפועל של גילת, ואני בטוח ביכולתה לנווט בחוכמה את התחום הפיננסי של גילת בזמנים חסרי תקדים אלו."
 
 
עסקת Comtech וליטיגציה
רכישת גילת על ידיComtech Telecommunications Corp  ("קומטק") נשארה נתונה לתנאי סגירה מסוימים, הכוללים אישורים רגולטוריים ברוסיה. כפי שדווח בעבר, קומטק הגישה תובענה נגד גילת בבית המשפט הכלכלי של מדינת דלאוור בבקשה לפסקי דין הצהרתיים, לפיהם פעולות מסוימות, במידה ותינקטנה על ידי גילת בקשר  לאישור הרגולטורי ברוסיה, תהוונה הפרה של מחויבויותיה של גילת לעסקה, בהתאם להסכם המיזוג, וכן כי גילת סבלה מ-"שינוי מהותי לרעה" כפי שמונח זה הוגדר בהסכם המיזוג וזאת כתוצאה ממגפת ה-COVID-19. כתוצאה מכך, קומטק טוענת כי אינה נדרשת להשלים את המיזוג. 
גילת דוחה בתוקף את כלל הטענות הללו וביום 21 ביולי, 2020, גילת הגישה תובענה נגד קומטק בבית המשפט הכלכלי של מדינת דלאוור בבקשה למתן צו אכיפה לפיו קומטק תידרש לבצע  את התחייבויותיה לפי הסכם המיזוג, הכוללות נקיטת המאמצים המרביים הסבירים להשגת אישור רגולטורי בהקדם האפשרי, (וכן ליתן כל סעד מתאים אחר, כולל  פיצויים). 
 
לצד הכשל העסקי באות הודעות משמעותיות בתקופה:
גילת זכתה בחוזה בהיקף של מעל ל-10 מיליון דולר לתקופה של חמש שנים לאספקת שירותי תמסורת סלולרית 4G בדרום אמריקה
גילת זכתה בחוזה לאספקת שירותי תמסורת סלולרית בהיקף מיליוני דולרים עבור מפעילת רשת סלולרית אמריקאית Tier-1 
Africa Mobile Networks (AMN) מרחיבה את החוזה עם גילת להפעלת רשת התמסורת הסלולרית הגדולה ביותר באפריקה באמצעות לווין
גילת נבחרה לפרויקט תמסורת סלולרית על ידי Kcell, מפעילת הרשת הסלולרית הגדולה בקזחסטן
גילת נבחרה על ידי מפעילת רשת סלולרית מובילה במקסיקו להארכת והגדלת חוזה לפרויקט ניהול תשתית תמסורת סלולרית
International Wholesale Services Telefonica (TIWS) בוחרת בגילת לפרויקט פס רחב ותמסורת סלולרית בארגנטינה
הטכנולוגיה המוטסת של גילת תאפשר לפתוח את שוק שירותי התוכן והקישוריות על גבי תדרי Ka בטיסות בסין ותייצר הזדמנות שוק בהיקף של מיליוני דולרים
גילת מכריזה על יציאה לשוק של טרמינלי ה-VSAT המובילים שלה, אשר הגיעו למהירויות של חצי גיגה ביט במספר יישומים במקביל