השכר הממוצע בהייטק ירד ב-10%

יום ו', 4 בספטמבר 2020
 
השכר הממוצע בהייטק ירד מ-26,700 שקל במרץ (החודש בו החלה הלמ"ס לפרסם את הנתון) ל-24,300 ביוני, ירידה של 10%. ביוני נרשמה ירידה של 2% בשכר הממוצע בהייטק.
 
השכר הממוצע במשק עלה ביוני ב-5%, ל-12,074 שקל; באותו חודש חזרו לפי הלמ"ס 400 אלף משרות למשק, כך שנראה שהעובדים שחוזרים למעגל התעסוקה הם בעלי שכר גבוה יחסית. 
 
השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר עלה בחודש יוני מ-11,511 שקל ל-12,074 שקל, עלייה של 5%. זאת למרות שעובדים רבים חזרו ביוני לעבודתם. נראה שמשמעות הדבר היא שדווקא העובדים בשכר הנמוך הם שנשארים מחוץ לשוק העבודה, והיעדרותם מעלה את השכר הממוצע; כך עולה מנתוני השכר הממוצע ומספר המשרות במשק לחודש יוני שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המחושבים על פי דיווחי מעסיקים לביטוח הלאומי.
 
בחודש פברואר, טרום  משבר הקורונה,  עמד השכר הממוצע על 11,016 שקל בחודש,  אבל מאז תחילת המשבר הוא עלה והגיע לשיא של 12,586 שקל באפריל. הסיבה היא פיטורים והוצאת לחל"ת של עובדים רבים בשכר נמוך. השכר הממוצע שנרשם ביוני עדיין גבוה ב-10% מזה שנרשם בפברואר.
 
עליית השכר הממוצע אינה נובעת מהעלאות ממשיות בשכר: כך, דווקא במקצועות בעלי שכר גבוה דווקא נרשמת ירידה בשכר הממוצע. 
 
על פי הלמ"ס, מספר משרות השכיר של עובדים ישראלים עלה ביוני בקרוב ל-400 אלף איש, מ-3,06 מיליון ל-3.43 מיליון, עלייה של 12%. זאת בעקבות פתיחת המשק לאחר הסגר ולאחר עלייה דומה, בהיקף של כ-400 אלף איש, במאי. העלייה במספר המשרות ביוני נרשמה בכל ענפי המשק. בענף שירותי אירוח ואוכל הייתה העלייה הגבוהה ביותר - 96% לעומת מאי; בענף אומנות, בידור ופנאי הייתה עלייה של 43%.
 
יצוין כי בפברואר עמד מספר משרות השכיר על פי הלמ"ס על 3.75 מיליון, כלומר מבחינת הלשכה חסרות רק כ-300 אלף משרות כד לחזור למצב שלפני הסגר. נתון זה תואם את טענת הלמ"ס לפיה במשק יש "רק" כ-500 אלף מובטלים. מה שלא מתיישב עם נתוני שרות התעסוקה  הפסימיים יותר.