עוד קורבן של המחדל החמור של העדר תקציב המדינה - החדשנות

יום ד', 10 במרץ 2021

 

עוד קורבן של המחדל החמור של העדר תקציב המדינה - החדשנות /
הרשות הממשלתית לחדשנות יצאה בהודעה ביקורתית חריגה נגד מחדלי העדר תקציב למדינה:
 
ההודעה מופנית לציבור מגישי הבקשות והחברות הנתמכות ובה נאמר:
 
"בשל העדר תקציב מדינה מאושר לשנת 2021, רשות החדשנות לא קיבלה עדיין מסגרת תקציב המשכי לשנה זאת. לאור זאת, הרשות אינה יכולה עדיין לאשר מתן מענקים חדשים.
 
עם אישור התקציב ההמשכי, בתקווה שיתקבל בימים הקרובים, נוכל להחליט בנוגע לבקשות שהוגשו בחודשים האחרונים וממתינות לתשובות ולאשר מתן מענקים חדשים.
 
מובהר כי לרשות קיים תקציב המיועד לתשלום עבור מענקים שכבר אושרו ב-2020, והתשלומים בגינם ימשיכו להיות משולמים כסדרם. ניתן להמשיך להגיש בקשות למענקים חדשים, ואנו נחליט לגביהן עם קבלת המסגרת התקציבית המאושרת לפעילות הרשות. 
 
 אנו עושים כל שביכולתנו לפעול לקידום הטיפול בבקשות שיוגשו ומחויבים לשמירה על שקיפות באמצעות עדכונים שוטפים."