מי מפחד מחיסונים

יום ה', 4 בפברואר 2021

 

עדות אישית 

כולנו למאבק בקורונה

כולנו מתחסנים 

https://www.youtube.com/watch?v=FiTQrU-qOcE