ירידה של חמישה אחוזים בהכנסות שוק התקשרת

יום ג', 8 בספטמבר 2020