חברות התקשורת במבחן השפעות מגפת הקורונה

יום ה', 20 באוגוסט 2020

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

המאזן  החיובי של חברת "בזק" מספק תמונה על מצב ענף התקשורת   בכללותו.

מבלי לנקוט בהכללות יתר ניתן לציין כי גם בתקופה ממועד פרסום הדוחות הרבעוניים התרחבה התפשטות מגפת הקורונה והשפעותיה, דבר שבא לביטוי, בין השאר, בהטלת הגבלות שונות לרבות הגבלות על תנועת אזרחים והתכנסויות, הגבלות תעסוקתיות, הגבלות תחבורתיות וקיטון משמעותי בפעילות במשק.

במהלך התקופה ממועד פרסום הדוח התקופתי השנתי ועד למועד פרסום דוח זה התרחבה התפשטות המגיפה והשפעותיה, דבר שבא לביטוי, בין השאר, בהטלת הגבלות שונות לרבות הגבלות על תנועת אזרחים והתכנסויות, הגבלות תעסוקתיות, הגבלות תחבורתיות וקיטון משמעותי בפעילות במשק.

מאז החלה התפשטות המגיפה פעלו חברות הענף לשמירה על רציפות תפקודית כוללת לצורך  מתן שרות מלא למלוא לקוחותיהן העסקיים והפרטיים וכן לניהול ההמשכיות העסקית שלהן וזאת בכפוף לכל המגבלות וההנחיות הממשלתיות. בנוסף, חברות הקבוצה נקטו בפעולות על מנת להתמודד עם הסיכונים והחשיפות הנובעים מהשלכות האירוע ובכלל זה הקטנת הוצאותיהן והתאמת פעילותן למצב.

לעניין זה יש לציין כי חברות התקשורת בכללותן, שייכות למגזר התשתיות אשר הינו מגזר חיוני המחייב ומאפשר פעילות תפעולית כמעט מלאה וההכרח של תושבי המדינה לצריכת שירותי החברות הינו מובנה באירועים מסוג זה, כך שחשיפת החברה לסיכוני המשבר הינה מוגבלת יחסית ונמוכה ביחס למגזרים אחרים ובחלק מהשירותים אותם מספקת החברה אף נמדדה עליה בפעילות כתוצאה מהצעדים  הרגולטורים שנכפו עקב המגיפה.

עוד נציין, כי למרות שמשבר הקורונה הינו בעל השפעות עולמיות ואף רוחביות, ענף התקשורת שאליו משתייכת קבוצת בזק הוא מקומי בעיקרו, בהיותו מבוסס על תשתיות מקומיות ואספקת שירותים בעיקר לשוק הצרכנים בישראל.