הפערים בין שכר ומעמד נשים וגברים בעבודה עדיין גדולים

יום ה', 17 בדצמבר 2020

הפערים בין שכר ומעמד נשים וגברים בעבודה עדיין רחוקים מלהשביע רצון. 

לפי מדד הפערים המגדריים של מכון ון ליר, קיים שיפור איטי בתחום צמצום הפערים בין נשים לגברים. מספר המנכ"ליות עלה באופן משמעותי, אך הפערים בתחום העוצמה הפוליטית והכלכלית עדיין גבוהים.מדד המגדר מציין כי הייצוג של נשים במקצועותיוקרתים כמו רפואה היי-טק ועריכת דין נמצא בירידה או דורך במקום.

מהצד השני - הנשים הן הנזקקות ביותר ל'קצבאות. בתחום העוני קרוב לשני שליש ממקבלי הבטחת הכנסה הן נשים.

המדד מתפרסם זו הפעם השביעית במטרה להוות כלי לעיצוב וקידום מדיניות, ומציג תמונה מפורטת של מצב האי?שוויון בתחומי חיים שונים - עבודה, השכלה, עוני, עוצמה פוליטית וכלכלית ועוד.

הגברים ממשיכים לשלוט במשרות הבכירות

הגברים ממשיכים לשלוט במשרות הבכירות

 

 

כך לדוגמה, לפי המדד שהציגו עמותת "שוות", מדד הפער בעוצמה הפוליטית והכלכלית הצטמצם מעט בהשוואה לשנים קודמות, אבל עדיין גבוה ועומד על 64%. לעומת זאת בתחום המשפחה הפערים הצטמטמו משום שחלה עליה בשיעור הגברים שנושאים בנטל.