למה ארדואן התורכי מתרגז

יום ג', 22 במאי 2018

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNewsעוד

נתונים בינלאומיים אחרונים מסבירים  אולי את רוגזו של הדיקטטור ארדואן בתורכיה  - הכלכלה  בנסיגה. להלן השערים:

Turkish Lira per US Dollar

Ten years ago: 1.32

Five years ago: 1.81

Three years ago: 2.63

One year ago: 3.56

Six months ago: 3.96

One month ago: 4.11

Now: 4.55