מחדלי שר התחבורה

יום ו', 21 בדצמבר 2018

למרות ההצהרות  הבומבסטיות של שר התחבורה ישראל כץ ונתינהו על "מפלסים"  מצב תשתיות התחבורה בישראחל הוא גרוע ויהיה רע יותר בשנים הקרובות.

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסיכום שנת 2017 מציינים כי 

בשנת 2017 הסתכמה הנסועה (מספר הקילומטרים שנסעו כלי הרכב המנועיים)  בכ-60 מיליארד ק"מ, עלייה של 4.2 אחוז בהשוואה לשנת 2016. ·

בבדיקת השינויים שחלו מאז שנת 2000 נמצא כי הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול, הנסועה השנתית גדלה ב- 63   אחוז ומצבת כלי הרכב גדלה ב-84 אחוז.

לעומת זאת, שטח הכבישים גדל רק ב-45% ואורך הכבישים גדל ב-19% באותה התקופה. ·

 כלי רכב חדשים נוסעים יותר. מהנתונים עולה כי ככל שכלי הרכב חדש יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב הולכת ופוחתת ככל ששנת העלייה לכביש מוקדמת יותר.

אנליסטים רשמיים נמציינים בדוחות כי למרות השקעות של מיליארדים בכבישים חדשים ובמסילות ברזל, גידול האוכלוסייה בישראל יחד עם תכנון מוטה רכב פרטי מגדילים את הביקוש למכוניות פרטיות ולנסועה, בקצב גבוה יותר מאשר קצב הגידול בתשתיות. היבטים אלה גורמים לפקקי תנועה מחריפים.

דבר זה חריף יותר ביחס לתשתיות תחבורה בתוך המטרופולינים שבהם קשה להוסיף כמות נוספת של כבישים ובנוסף, חנייה של מכוניות ומשאיות גורמת לצמצום נתיבי הנסיעה.