הזדמנות עסקית בקידום היטק

יום ד', 3 בינואר 2018

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

התעשייה המסורתית מתחברת לחדשנות: רשות החדשנות ומשרד הכלכלה והתעשייה יתמכו בתעשייה המסורתית ב-125 מיליון שקל.
 
 מועצת רשות החדשנות אישרה שינוי מיקוד של פעילות רשות החדשנות בתחום הייצור המתקדם: מתעשייה מסורתית לתעשייה מוטת ייצור. בשנת 2016 תקציב לתעשייה המסורתית עמד על 85 מיליון ? וכעת יגדל ל-125 מיליון שקל.
 
שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן: "השקעה של תעשייה מסורתית בטכנולוגיות מתקדמות תגדיל את הפריון במפעלים ותגדיל את תפוקתם. משרד הכלכלה והתעשייה יסייע בכל הכלים העומדים לרשותו לטובת חיבור התעשיות המסורתיות לחדשנות. התעשייה הישראלית היא מנוע צמיחה חשוב ומשמעותי בכלכלה הישראלית, חיזוק התעשיות המסורתיות באמצעות טכנולוגיות חדשניות תתרום רבות לכלכלה הישראלית בעשורים הקרובים".
 
בשורה לחברות שמוגדרות "מעורבת עילית, ומוטות ייצור" – יוכלו מעתה להגיש בקשות תכניות התמיכה של רשות החדשנות. המשמעות: הרחבת החברות שייתמכו על ידי רשות החדשנות לתחומים כמו כימיה, קוסמטיקה, מוצרי חשמל, מכונות פשוטות ועוד.
 
מועצת רשות החדשנות אישרה מספר הטבות משמעותיות באופן תמיכת הרשות בתעשיית הייצור במסלולים שאושרו. בהחלטת המועצה יש מספר בשורות:
 
הקמת זירת ייצור מתקדם: אישור מסלוליה הראשונים והקמת ועדת מחקר ייעודית לחברות הזירה
שינוי מיקוד באוכלוסיית הזירה: מתעשייה מסורתית לתעשייה מוטת ייצור. המשמעות: הרחבת החברות שייתמכו במסגרתה –
כימיה, קוסמטיקה, מוצרי חשמל, מכונות פשוטות ועוד
 
המשך הפטור החלקי מתמלוגים בתנאים הקיימים היום לשלוש שנים נוספות
הפעלת מכינת המו"פ במסגרת הרשות, הגדלת היקף התמיכה הכספית בכל תכנית מכינה ופתיחת 3 כלי תמיכה נוספים במסגרתה.
 
צוין כי רשות החדשנות מפעילה כיום שתי תכניות המוכוונות לעידוד המו"פ והחדשנות בתעשייה המסורתית: תכנית התמיכה במו"פ בתעשייה המסורתית ותכנית המכינה למו"פ.
 
תכנית התמיכה בתעשייה המסורתית פועלת משנת 2006 ומעניקה מענקי מו"פ לחברות מתחומי התעשיה המסורתית והמעורבת-מסורתית. ייחודה של התכנית  - בהתאמת אמות המידה בהיבטי החדשנות לאישור תכניות מו"פ למאפייני החברות ולשוקי היעד בהן הן פעילות. ההטבות עצמן אף הן תוכננו בכדי לענות לצרכיהן הייחודיים של החברות המסתייעות בתכנית. בין היתר מוקנה לחברות קטנות ובינוניות המשתתפות בתכנית פטור מתשלום תמלוגים בשלוש השנים הראשונות לפעילותן ושיעורי תמלוגים מופחתים בהמשך הדרך (בכפוף לתנאים המוגדרים בנהלי התמלוגים).
 
מכינת המו"פ אף היא פעילה מזה כעשר שנים. זוהי תכנית המיועדת לאותן חברות תעשיה מסורתית המתקשות לגבש נושא ראוי לביצוע תכנית מו"פ, כמו גם להיערך לביצועה של תכנית מו"פ. במסגרת המכינה מוצמד לחברה יועץ מומחה טכנולוגי לבחירתה, המבצע תהליך סדור אשר מטרתו לאתר כיווני מו"פ אפשריים המתאימים ליכולותיה וליעדיה של החברה ולהנחות אותה לקראת הגשה של תכנית מו"פ במסגרת תכנית התמיכה בתעשיה המסורתית שהוזכרה לעיל.
 
הייעוץ הניתן הינו בהיקף של עד 42,000 שקל. השתתפות החברה היא בשיעור של 25%. החברות מלוות באופן צמוד ע"י ועדת היגוי.
 
בשנת 2015 בוצעה הערכה של תכניות התמיכה בתעשיה המסורתית ע"י יחידת האסטרטגיה בלשכת המדע"ר. תוצאות ההערכה הצביעו בין היתר על אפקטיביות גבוהה של תכניות אלו כפלטפורמה לשיפור כושר התחרותיות של החברות שנתמכו במסגרתן.
 
המלצות נוספות שנבעו מעבודת הערכה זו היו:
 
התאמת אוכלוסיית החברות הנתמכות במסגרת התכנית כך שתכיל גם חברות תעשייתיות מתחומים נוספים, אשר מאופיינות בהיותן מוטות ייצור (ולא מוטת חדשנות).
עיבוי היקף הפעילות לקידום חברות אלו והשקת מסלולי חדשנות נוספים עבורן.