בינה מול טפשות

יום ד', 4 באפריל 2018

 

הודעה מאכזבת

לכל מי שתולה תקוות 

"בינה מלאכותית איננה מכסה על טפשות טבעית"