החזקים והחלשים בכלכלה במזרח התיכון

יום ו', 28 בדצמבר 2018
 
 
The Spectator Index
 איפה אנחנו עומדים מבחינת התפוקה הלאומית:
 
 
 
 
תוצר מקומי גולמי הוא מונח כלכלי המציין מדידה של הערך הכולל של הסחורות והשירותים שיוצרו בשטח טריטוריאלי מסוים במהלך תקופה נתונה, לפני הפחתת הבלאי. נתונים אלה מבוטאים במונחים של כסף.
 
Middle East nominal
 GDP, 2018. $ billion
 
 
Saudi: 769
Turkey: 713
UAE: 432
Iran: 430
Israel: 365
Egypt: 249
Iraq: 230
Qatar: 188
Kuwait: 144
Oman: 81
Lebanon: 56
Libya: 43
Jordan: 41
Bahrain: 39
Yemen: 28