תגובה כלשונה

יום ה', 8 בפברואר 2018

בתגובה לידיעה הביקורתית של SoftNews "חברת Mexichem, מובילה עולמית בתחום ייצור צינורות פלסטיק ואחת מחברות הכימיה והפטרוכימיה הגדולות בעולם, השלימה את רכישת 80% ממניות חברת נטפים". חשש העיתון הוא שכמו חברות אחרות יועבר  דגש היצור לחוץ לארץ.

כותבת יועצת התקשרות עדי בג'איו:

"יכול להיות שעם חברות אחרות זה היה המצב אבל כרגע זה פשוט לא נכון – כל ההתחייבויות להשאיר את מטה והנהלת החברה, את ליבת הפעילות ואת מפעלי הייצור הן התחייבויות משפטיות – משמע הם 

לא יכולים שלא לעמוד בזה.

אתה מפרסם כאן ידיעה שאמורה להיות חדשותית ולהוסיף את הדברים לעיל פשוט חוטא לאמת".

הערת העורך: נעקוב ונראה.