פקקי תנועה בחלל

יום ה', 12 בדצמבר 2019
עכשיו כאשר גם תלמידים  בעוטף עזה  שולחים לוויין לחלל 
יש לצפות לפקקי תנועה ענקיים גם במרחב זה.
מדענים עליזים כבר מציירים את הצפיפות הבינלוויינית בחלל