מתקפת שנת הנחש בסין

יום ב', 28 במאי 2018

2018 היא שנת הנחש בסין

שנת שפע, בריאות והצלחה...

אבל כיצד רואה זאת העתונות המקצועית בארצות הברית?