גידול ביצוא שרותים אך נסיגה במאי

יום ב', 31 ביולי 2017
 
יצוא השירותים מישראל בחודשים ינואר-מאי 2017 רשם עליה בשיעור של 11%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-1.8 מיליארד דולר, והסתכם בכ-18 מיליארד דולר; כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר, על בסיס נתוני הלמ"ס.
 
עם זאת, במגמה הפטוכה - במאי 2017
 
·         סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק) ירד ב-0.5% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-3.5 מיליארד דולר.

·         יצוא שירותים עסקיים אחרים (לא כולל חברות הזנק) ירד ב-0.8% ביחס לחודש הקודם.

·         מתוך יצוא השירותים העסקיים האחרים, יצוא שירותים של ענפי ההיי-טק (לא כולל חברות הזנק) ירד ב-0.7% ביחס לחודש הקודם.

·         ההכנסות מתיירות ירדו ב-0.5% ביחס לחודש הקודם.

יצוא שירותי תחבורה אחרים עלה ב-3.5% ביחס לחודש הקודם.

 

שירותי תחבורה אחרים כוללים - הובלת מטעני יצוא, מטענים בין נמלים זרים, דמי חכירה ושירותי תחבורה נוספים, אך אינם כוללים הובלת נוסעים. החל מ-1995 בהתאם למדריך החדש של מאזן התשלומים ( 6BPM), שירותי תחבורה אחרים כוללים גם שירותי דואר ובלדרות, שהועברו משירותי תקשורת (הנכללים בשירותים עסקיים אחרים) לשירותי הובלה.

 

 
לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "תחום יצוא השירותים והמסחר  מהווה כמחצית מכלל היצוא הישראלי, אולם קובעי המדיניות טרם עיכלו את השינוי במבנה המשק ואף את השינויים במבנה הייצוא. הם עדיין סבורים שיש לעודד רק יצוא מוצרי תעשיה."
 
ניתוח מרכיבי יצוא השירותים מראה כי תחום יצוא שירותי התחבורה (הכולל הובלת מטעני יצוא ומטענים בין נמלים זרים, דמי נסיעה של נוסעים, דמי חכירה של אוניות ומטוסים, שירותי נמלים ושירותים הניתנים ע"י עמילי מכס) היווה בתקופה הנסקרת כ-9% מכלל יצוא השירותים מישראל. תחום זה רשם עליה של כ-10.6% שהם כ- 153 מיליון דולר, לעומת ינואר-מאי 2016 והסתכם בכ- 1.6 מיליארד דולר