מותר למעסיק לבקש מידע מטלפון שמסר לעובד

יום ג', 6 במרץ 2018

בית הדין הארצי לעבודה הפך באחרונה פסק דין של בית הדין האיזורי לעבודה בנצרת  שדחה  בקשת מעסיקה של העובד לקבל מספק הסלולר דוחות איכון  וחשיפה של מכשיר הטלפון הנייד של החברה שהחזיק העובד.

טענת המעסיקה היא כי העובד שבקש גמול עבור שעות נוספות ניצל את המכשיר לצרכיו הפרטיים. בית הדין קבע כי עלהספק לספק את המידע המבוקש  קודם כל לידי העובד שיעלים את המידע האישי הלא רלבטי לעניין הבירור וימסור את היתר למעסיקה.

זוהי החלטת המשך לעמדות ביה"ד הארצי שהתווה עקרונות מנחים בנוגע לחדירה ולחיטוט של מעבידים במייל של העובדים.

תקדים בנושא חדירה למייל היה כבר לפני שנתיים וחצי כשהתברר כי מעסיקי עובדת לשעבר בחברת הסטארט-אפ פאנאיה נכנסו לתיבת המייל שהוקצתה לה בעבודה והוציאו ממנה הודעות דואר-אלקטרוני שונות ששלחה.

מדובר בעובדת שעבדה במקום כחצי שנה, ואז, ביולי 2006, פוטרה מעבודתה.

לאחר פיטוריה הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, בטענה כי פוטרה בשל היותה בהיריון. החברה טענה כי הסיבה לפיטורים היתה אחרת  וכראיה לכך הגישה

החברה לבית הדין הודעות דואר אלקטרוני ששלחה  מתיבת הדואר שלה בחברה לחברות כוח-אדם, שאליהן צירפה קורות-חיים, וכן הודעות שמהן עולה כי ניסתה למצוא

מחליף לתפקידה בחברה.

העובדת התנגדה להגשת ההודעות כראיות בטענה כי הושגו בניגוד לחוק האזנת סתר ולחוק הגנת הפרטיות. ביולי 2007 דחתה השופטת סיגל דוידוב-מוטולה את טענותיה

וקבעה כי הודעות המייל קבילות לשמש כראיה, וכי יש לראות את העובדת כמי שהסכימה

לתת לעיין בהודעות.