פס"ד בתביעה הנוגעת לזכויות משתמשים ברשתות החברתיות

יום א', 29 באוגוסט 2021
 
 
 
·        בניתוח מקיף ניתנו קביעות משמעותיות הנוגעות לשימוש בחשבונות ברשתות החברתיות.
·        נערך דיון לעניין הקניין הרוחני של חשבונות ברשתות החברתיות.
·        נקבע שלא ניתן לעשות שימוש בחשבונות לצורך מכירת מוצרים מזוייפים.
·        מטיל אחריות על המשתמשים אחריות לשימוש נקי בחשבונות.
·        מטיל אחריות על הרשתות החברתיות לבקר ולהסיר חשבונות שאינם עומדים בתנאים באופן פעיל.
 
מתוך פסק הדין:
הזירה האינטרנטית הוגדרה בראשית דרכה כמעין "כיכר שוק וירטואלית". אך גם בכיכר השוק יש לנהל את הפעילות באופן מבוקר ותקין. הדוכנים מוצבים כחוק, נמכרים בהם מוצרים לגיטימיים והם נתונים לפיקוח. בקרה שכזו מותרת ואף נחוצה גם בכיכר הוירטואלית.
 
לאור כל זאת, נדרשת בדיקה פרטנית של הפעילות שניהלה התובעת באמצעות פייסבוק. האם זוהי פעילות לגיטימית כטענתה, או פעילות מפרת זכויות כנטען ע"י הנתבעות.
 
מקום שבו קיימת בחשבון משתמש ברשת חברתית כזו או אחרת, פעילות אשר מפרה או מסייעת להפרת זכויות קניין רוחני של צדדי ג', הרי שאז אין לאותו משתמש עילת תביעה להשבת הפעילות בחשבון המפר על כנה. וודאי שאין לו גם עילת תביעה כספית.
 
זו היא המסקנה המתבקשת אשר עולה בין השאר מתוך עקרון תום לב בפניה לבית המשפט בקבלת סעד, וכן מתוך כללי צדק טבעי ותקנת הציבור המכתיבים ומחייבים קיומה של רשת חברתית בטוחה לשימוש ונקייה מתוכן פוגעני ומהפרת זכויות ברשת, ככל הניתן.
 
אם יורה בית המשפט על השבת פעילות מפרה לסדרה, יימצא הוא מעניק גושפנקה להמשך פגיעה וקיפוח של זכויות צדדי ג', הדבר אינו מתיישב כלל ועיקר גם עם הדוקטרינות הידועות לפיהן "חוטא לא ייצא נשכר" ו"מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה".