ישראל בתחתית השכר הממוצע נטו לעומת המפותחות

יום ב', 17 בדצמבר 2018
נתונים של  חברת המחקר הבינלאומית  INDEX עלהשכר נטו בארצות מובילות. 
 
Average annual net income per person.
 
Switzerland: $58,864
Luxembourg: $46,593
South Korea: $44,892
Netherlands: $43,835
Australia: $41,655
UK: $41,608
Japan: $41,139
Norway: $40,834
US: $39,211
ישראל: 27,600 דולר 
נטו לאחר ניכוי של מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות)