הכנסת דנה באיומי הסייבר

יום ב', 12 ביוני 2017

 ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת החלה לקיים דיונים בנושא איומי מתקפות הסיבר והערכות לקראתם.

נערכה ישיבה ראשונה בנושא הפצת מידע כוזב ותקיפות סייבר לשם השפעה על מערכות בחירות.  בשיתוף ועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון להגנה בסייבר.

הישיבות יערכו על רקע ההשפעה על מערכות הבחירות במערב באמצעות פעילות סייבר. בדיון הראשון מסוגו בכנסת, יבחנו ההשלכות על מערכות הבחירות העתידיות בישראל ותעלה לדיון שאלת המוכנות של מערכות הבחירות בישראל להתמודד עם מתקפות סייבר מצד גורמים שיבקשו להטות את התוצאות או לשבש את קיומן התקין של הבחירות. לצד כך תבחנה גם אפשרות של מתקפות סייבר על מתמודדים במערכות הבחירות או גורמים בסביבתם, דוגמת פריצה לתיבות דואר בניסיון לגנוב מידע שייתכן שיש בו כדי להשפיע על תוצאות הבחירות בצורה עקיפה. בהמשך עוסקת הוועדה בסוגיית הפצת מידע כוזב ה"פייק ניוז", גם כאן בעקבות מערכות הבחירות האחרונות בעולם, והאפשרות שגורמים שונים יבקשו להפיץ חדשות שקריות ברשתות החברתיות בסמוך לבחירות בניסיון להשפיע על תוצאתן.

בדיונים לוקחים חלק נציגי מטה הסייבר הלאומי, נציגי הרשות הלאומית להגנת הסייבר בהם ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר בוקי כרמלי, נציגי המל"ל, נציגי ועדת הבחירות המרכזית בהם המנכ"לית אורלי עדס, נציגי משרדי הממשלה השונים, מומחים וחוקרים מתחום התקשורת והאקדמיה, נציגי תקשורת, מומחי אבטחת מידע מהמגזר הפרטי, נציגי המכון למחקרי ביטחון לאומי, נציגת פייסבוק בישראל וגורמים נוספים.