חברת מגל נאבקת בקשיי הקורונה - העסקים (כמעט) כרגיל

יום א', 16 באוגוסט 2020

מגפת הקורונה פגעה - בין היתר - גם בעסקי חברת מגל מערכות ביטחון.. עם זאת יש גם חדשות טובות.

מבחינת סיכום העסקים ברבעון האחרון:

תמצית תוצאות הרבעון השני של 2020 (בהשוואה לרבעון השני של 2019)

ההכנסות הסתכמו ב-16.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-19.7 מיליון דולר.

  • שיעור הרווח הגולמי – 44.2% מסך ההכנסות, בהשוואה ל-42.6%
  • הרווח התפעולי הסתכם ב-0.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.2 מיליון דולר
  • הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-0.2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של (0.2) מיליון דולר 
  • ה-EBITDAהסתכם ב-1.3 מיליון דולר, 7.8% מסך ההכנסות, בהשוואה ל-0.7 מיליון דולר, 3.6% מסך ההכנסות
  • היקף המזומנים, הפיקדונות והפיקדונות המוגבלים, נטו מחוב הסתכם ב-56.4 מיליון דולר, או 2.44 דולר למניה בהשוואה ל-52.2 מיליון דולר, או 2.26 דולר למניה

דרור שרון, מנכ"ל מגל, מסר: "במהלך תקופה זו של אי וודאות כלכלית, אנו עומדים ביעדינו האסטרטגיים, תוך ניהול ההוצאות שלנו ושמירה על רווחיות. במהלך הרבעון, מגפת ה-COVID-19 השפיעה על ההכנסות ועל כניסתן של הזמנות חדשות כתוצאה מההגבלות על נסיעות לחו"ל ופגישות פנים מול פנים עם לקוחות פוטנציאליים וקיימים, שהינן הכרחיות לסגירת עסקאות חדשות. כמו כן, ההגבלות שנבעו מה-COVID-19 גרמו לעיכובים בביצוע של חלק מהפרויקטים שלנו. 

במקביל - מגל מדווחת על זכייה בחוזה לאבטחת אתרים צבאיים בהיקף של 6.5 מיליון דולר

מערכות האבטחה האלקטרוניות ההיקפיות שיסופקו במסגרת ההסכם כוללות יכולות גילוי היקפי, מעקב בווידיאו, בקרת גישה, מערכות הגברת שמע ומערכות שליטה ובקרה

חטיבת Senstar נבחרה לספק ציוד וידע במטרה לאבטח אתרים צבאיים הנפרסים ברחבי העולם.