עקירה בשדרה

יום ו', 10 ביולי 2020

https://studio.youtube.com/video/CzE_1x0H0G4/edit/basic

זה הקישור שיביא את הקוראים לנושא הכאוב של עקירת עצים