הרפורמה במכון התקנים נדחית בפעם השנייה

יום א', 28 בינואר 2018

הרפורמה במכון התקנים נדחית בפעם השנייה - עד אפריל 2018; היו"ר כבל: מקווה שזו הדחייה האחרונה

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה בתאריך ה-8.1.2018 את הצו שהגיש משרד הכלכלה לדחות בשלושה חודשים, עד ל-1 באפריל 2018, את הכניסה לתוקף של התיקונים בפקודת היבוא והיצוא במסגרת הרפורמה במכון התקנים.

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, יעקב וכטל, אמר לחברי הוועדה בדיון כי מדובר בדחייה האחרונה. הרפורמה אמורה הייתה להיכנס לתוקף בראשית אוקטובר 2017, אולם לפני כשלושה חודשים דנה הוועדה בבקשה דומה שהגיש המשרד, על רקע קשיים של מכון התקנים בשדרוג מערכות המחשוב הנדרש ליישומה.

משרד הכלכלה מתכוון להקים מערכת מחשוב מקבילה למערכת של מכון התקנים. עוד עלה בדיון כי עלות מערכת מכון התקנים נאמדת בכ-10 מיליון שקל ועלות הקמת המערכת של משרד הכלכלה נאמדת בכ-15 מיליון שקלים נוספים.

מגמת משרד הכלכלה היא  להנהיג הרבה יותר ליברליזציה ותחרות בבבדיקת ואישור מוצרים המיובאים לארץ הנתקלים כיום בחומות של דרישות תקינה.. כן יש מגמה  להכרה בתקינה הנבחנת ומאושרת בחוץ לארץ ללא צורך בבדיקה נוספת בישראל.
אך בינתיים הנושא נסחב ואין שיפור ממשי בתחום זה.