גידול בהכנסות אך הפסדים ברדקום

יום א', 13 באוגוסט 2017

רדקום מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2017

·         הכנסות של 8.9 מיליון דולר ברבעון השני - גידול של 24% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

·         מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 36.2 מיליון דולר, ללא חוב, נכון ליום 30 ביוני, 2017

 

חברת רדקום (נאסד"ק: RDCM), מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהסתיים ביום 30 ביוני, 2017.

דגשים לתוצאות הכספיות של הרבעון השני 2017

·         הכנסות: היקף ההכנסות ברבעון השני הסתכם ב-8.9 מיליון דולר, גידול של 24% בהשוואה ל-7.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2016.

 

·         רווח (הפסד) נקי:  ההפסד הנקי על בסיס GAAP     (נתוני חשבונאות מקובלים) הסתכם בכ-0.2 מיליון דולר  בהשוואה לרווח של 1.7 מיליון דולר או 17 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2016.

 

·        התוצאות לרבעון השני של 2017 על בסיס GAAPו-Non-GAAP, כוללות מענקים להשתתפות בהוצאות המחקר והפיתוח של החברה מהרשות לחדשנות בישראל בהיקף של 312,000 דולר.