אוסטרליה הצטרפה להסכם הרכש הממשלתי של ארגון הסחר העולמי

יום ב', 13 במאי 2019

 

 

מאת ליאור יפה , מחלקת ארגון הסחר העולמי WTO

בחודש מאי  מצטרפת אוסטרליה אל 47 המדינות החברות בהסכם הרכש הממשלתי (Government Procurement Agreement-GPA)  של ארגון הסחר העולמי WTO, המסדיר את הגישה למכרזי הרכישות הממשלתיות בין המדינות החתומות עליו.

ההסכם, אשר נכנס לתוקף כבר בשנת 1996 ושודרג במהלך 2012, מהווה חלק מהסכמי ארגון הסחר העולמי, ומרחיב את אפשרויות הגישה לשווקי הרכש הממשלתי במדינות החברות בו עבור הייצוא הישראלי.

ההסכם יעניק כעת לספקים ומוצרים ישראלים הפועלים בשוק של אוסטרליה, יחס שווה לזה שמקבלים ספקים ומוצרים אוסטרליים בהתמודדותם במכרזי רכש ממשלתי הקבועים בהסכם, כשהגופים הממשלתיים המחויבים מצוינים במפורש בנספחי ההסכם המצורפים בתחתית הכתבה.

משמעות הדברים הנה שלא תהא כל העדפה לספק מקומי על פני ספק זר במגוון תחומים לרבות: העדר אפלייה במתן אינפורמציה, אספקת מפרטים טכניים וכדומה; שיבטיחו שקיפות בניהול ההליך המכרזי, זמן להגשת ההצעה, הודעה על המכרז בשפה זרה ושיקולים להענקת המכרז; מתן זכות ערעור ועוד. למידע נוסף על עקרונות הסכם הרכש הממשלתי ניתן לקרוא כאן.

כאמור, עם הצטרפות אוסטרליה להסכם, נוצרת הזדמנות מצוינת עבור חברות ישראליות למפות את שוק הרכש הממשלתי האוסטרלי, לבדוק מה מכוסה ומאפשר ההסכם, ולנסות להשתתף ולזכות במכרזים המתפרסמים על ידי גופי הממשלה האוסטרליים.

במהלך השנים 2017-2018 נחתמו 73,458 חוזים ממשלתיים שהתפרסמו ב- AusTender(מערכת הגשת המכרזים הציבוריים האוסטרלית) בהיקף של 71.1 מיליארד דולר אוסטרלי.