גידול בולט של התוצר הלאומי ברבע הראשון של השנה

יום ג', 17 באוגוסט 2021

מאת משה שלו עורך ראשי Softnews

 

ענף ההי-טק שמאפיין אותו פיתוח נמרץ על בסיס יוזמה אישית וקבוצתית (ומיעוט עזרה ממשלתית) הוא המאיץ החשוב והמרכזי בהתקדמות הנאה של המשק הישראלי ברבעון הראשון של השנה.

קודם כל הנתונים העיקריים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :

 הרבעון השני של שנת 2021 לעומת הרבעון הראשון של שנת 2021  (שינוי מנוכה עונתיות בחישוב שנתי)
 
= עלייה של %4.15 בתמ"ג
= עלייה של %4.12 בתמ"ג ללא מיסים נטו על היבוא
= עלייה של %8.19 בתמ"ג העסקי
= עלייה של %3.36 בהוצאה לצריכה פרטית 
= עלייה של %7.9 בהשקעות בנכסים קבועים
= עלייה של %0.4 בהוצאה לצריכה ציבורית
= עלייה של %1.18 ביצוא הסחורות והשירותים
= עלייה של %8.15 ביבוא הסחורות והשירותים
 
העלייה החדה של הרבעון השני של שנת 2021 באה בעקבות הסרת רוב המגבלות שהוטלו בשל משבר
הקורונה וחזרה לפעילות כמעט רגילה של המשק ברבעון זה, זאת לאחר ההתכווצות ברבעון הראשון
כתוצאה ממגבלות הקורונה .
בנוסף חלה עלייה משמעותית ביבוא מכוניות הנוסעים (המיסים על היבוא הינם חלק מהתמ"ג)
שהעצימה את העלייה בתמ"ג לעומת הרבעון הראשון.
יצוא הסחורות והשירותים
יצוא הסחורות והשירותים  (למעט יהלומים וחברות הזנק) עלה ברבעון השני של 2021 ב-%0.14 בחישוב שנתי.
יצוא השירותים עלה ב-%2.30 בחישוב שנתי (%8.6 בחישוב רבעוני), ויצוא השירותים האחרים שאינו כולל תיירות וחברות הזנק עלה ב-%0.25 בחישוב שנתי (%7.5 בחישוב רבעוני).
סך יצוא הסחורות מענפי התעשייה למעט יהלומים עלה ברבעון השני של שנת 2021 ב-%1.5 בחישוב שנתי.
בנוסף, חלו עליות ביצוא היהלומים וביצוא חברות ההזנק, כך שסך כל יצוא הסחורות והשירותים עלה ב-%1.18 בחישוב שנתי ברבעון השני של שנת 2021.
 
השוואה בין-לאומית
משבר הקורונה הוא משבר בין-לאומי שהשפיע על הכלכלה העולמית. פתיחת המשק והחזרה החלקית לשגרה אפיינו את המדינות השונות ובדומה לישראל תרמו לתנודות גבוהות של התמ"ג במהלך השנה.
להלן נתונים על שיעור השינוי בתמ"ג ברבעון השני של שנת 2021 במדינות שונות.