גידול בזיהום אוויר מסוכן בישראל

יום ב', 30 באוגוסט 2021

מה המפעלים בסביבה שלנו פולטים לאוויר, לים ולקרקע? המשרד להגנת הסביבה מפרסם את נתוני מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) לשנת 2020 של 570 המפעלים הגדולים בישראל

 

·       פליטת חומרים חשודים ומוכרים כמסרטנים עלתה ב-14%, בעיקר בשל זיהוי מקורות פליטה חדשים ברותם אמפרט נגב וביהודה פלדות ועלייה בייצור במפעלי אספלט; פליטת תרכובות אורגוניות נדיפות למעט מתאן (NMVOC) עלתה ב-4%, בעיקר בשל הגדלת ייצור ברותם אמפרט נגב וחיפה נגב טכנולוגיות

·       בשנת 2020 פחתה פליטת גזי החממה בישראל ב-3%, בשל צמצום השימוש בפחם לייצור חשמל והשפעת משבר הקורונה על הביקוש לחשמל

·       ירידה גם בתחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, עלות חיצונית של הפליטה לאוויר וצריכת גז מחצבים: נתון המושפע חלקית מצמצום פעילות משקית בשל מגפת הקורונה, ירידה בביקוש לתזקיקי דלקים וצמצום של כ-15% בפעילות בז"ן ושל כ-20% בפעילות פז בית זיקוק אשדוד

·       העלויות החיצוניות של פליטות לאוויר לשנת 2020 מסתכמות ב-12.9 מיליארד שקל, מתוכם 7.7 מיליארד שקל מפליטת גזי חממה - זו הפחתה של 5.7% מהעלויות של שנת 2019

·       צריכת המזוט פחתה ב-25% בשנת 2020 ובמצטבר משנת 2012 ב-91%

 

מה כמות המזהמים שנפלטים מהמפעלים בסביבה שלנו? מה מפל"ס הזיהום בסביבתנו? המשרד להגנת הסביבה מפרסם זו השנה השמינית את מרשם הפליטות של המפעלים בישראל (מפל"ס), הכולל מידע מקיף על אודות פליטות מזהמים לאוויר, לים, לקרקע ולמקורות מים מהמפעלים וגורמי זיהום הגדולים.

 

המפל"ס מציג את פליטות המזהמים של יותר מ-570 מהמקורות הגדולים בישראל. המידע מוצג גם באופן גיאוגרפי, ומאפשר לחפש מפעלים על גבי מפה. כמו-כן ניתן לבצע ניתוח נתונים מתקדם לפי מקור ולפי מזהם וכן השוואה בין שנים.

למאגר הנתוניםhttps://www.gov.il/he/departments/topics/prtr

כמדי שנה, המפל"ס משמש כלי מרכזי לזיהוי מגמות של פליטות מזהמים והעברת פסולת בישראל. המשרד להגנת הסביבה נעזר במפל"ס כאמצעי מסייע לפעילות פיקוח, לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות. בד בבד המפל"ס נועד להגביר את שקיפות המידע הסביבתי בישראל: המפל"ס מנגיש מידע לציבור על פליטות מזהמים (לאוויר, לים, לנחל, לקרקע) ועל העברות פסולת מכל המפעלים הגדולים. מכיוון שמבנה המרשם במדינות ה-OECD דומה, השוואה בין המדינות מתאפשרת בקלות.

 

סיכום מגמות עיקריות במפל"ס 2020:

כמות פליטות לאוויר

2020 ביחס ל-2019

מגמה מ-2012

גזי חממה

-3% *

-18.5%

תחמוצות חנקן

-10% *

-62%

תחמוצות גופרית

-18% *

-82%

חלקיקי PM10

-7%

-68%

חומרים חשודים כמסרטנים או מוכרים כמסרטנים בבני אדם

+14%

-45%

תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן NMVOC

+4%

-30%

עלות חיצונית של הפליטה לאוויר

-5.7% *

 

נושא

2020 ביחס ל-2019

מגמה מ-2012

צריכת מזוט

-25%

-91%

צריכת גז מחצבים

-2% *

+186%

כמות פליטות בעת תקלות לאוויר, לים, לנחל, לקרקע

-34%

+330%

אחוז מחזור פסולת מעורבת מתחנות מעבר

1.3%-

+9.2% (מ 2014)

כמות פסולת בניין מטופלת בתחנות מעבר

+2.5%

+177% (מ 2014)