יוצג מסלול הפיילוטים בתחום הפינטק

יום ב', 9 בדצמבר 2019

רשות החדשנות, רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך, מזמינות לאירוע במסגרתו יוצג מסלול הפיילוטים בתחום הפינטק.

המפגש מיועד לחברות פינטק, יזמים/ות והגופים המפוקחים על ידי רשות ני"ע השוקלים להגיש בקשה למסלול.

במסגרת המפגש יוצגו פעילות רשות ניירות ערך והבורסה והאתגרים אשר עומדים על סדר יומם וכן יינתן מידע נוסף על הליך הגשת הבקשה לרשות החדשנות, הקריטריונים בהם נדרשים המגישים לעמוד וכיצד הם יבחנו על ידי ועדת ההשקעות.

כמו כן, חלק נכבד מהמפגש יוקדש לשאלות ותשובות והזדמנות למפגש אישי עם גורמי המקצוע הרלבנטים מרשות החדשנות, רשות ניירות ערך והבורסה.

למסלול המפרט את אופן הגשת הבקשה לחצו כאן