מי שולט במי

יום ה', 14 בדצמבר 2017

מי שולט?

החזון (הוירטואלי) של המחשב לשירות האדם

והמציאות העגומה