לראשונה אין הכנסות מכס מיבוא סלולרים

יום ב', 7 באוגוסט 2017

לראשונה  אין הכנסות מכס מיבוא סלולרים.

יבוא מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
 
בחודש יולי 2017, בהשוואה ליולי 2016, נרשמה עליה ביבוא של חלק ממוצרי החשמל הלבנים. במכונות כביסה ובמדיחי כלים חלה עליה של 26.3%, 11.8% בהתאמה. במקררים, במייבשי כביסה וב- D.V.D נרשמה ירידה ביבוא בשיעור של כ- 11%, 37%, ו- 3% בהתאמה. ביבוא טלוויזיות חלה עליה של 3.5% בחודש יולי 2017 לעומת התקופה מקבילה אשתקד וזאת לאחר ירידה מתמשכת במחצית הראשונה של 2017. ביתר מוצרי החשמל הלבנים ואלקטרוניקה בידורית נרשמה עליה על פני התקופה ינואר – יולי 2017 לעומת התקופה מקבילה ב-2016.
 
הכנסות מיבוא טלפונים סלולריים בחודש יולי הסתכמו באפס, וזאת עקב ביטול מס הקניה על טלפונים סלולריים במסגרת תכנית 'נטו משפחה'.
 
נמשכת ירידה בהכנסות מיבוא דלק. בחודש יולי 2017 ירדו ההכנסות ב- 70% לעומת יולי 2016. בתקופה ינואר – יולי 2016 ירדו הכנסות מיבוא דלק בכ- 30% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.
 
יבוא כלי רכב
 
בחודש יולי 2017 נרשם יבוא בהיקף גבוה של 29,384 כלי רכב (פרטיים) לעומת 25,146 כלי רכב ביולי 2016, עליה בשיעור של 16.9%. זאת לאחר יבוא נמוך במחצית הראשונה של השנה. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 1,002 כלי רכב לעומת 1,211 כלי רכב ביולי 2016, ירידה של 17.3%.
 
בחודשים ינואר – יולי 2017 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב– 127,939,  ירידה של 28.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה הגבוהה ביבוא כלי רכב נוסעים הייתה בעיקר ברבעון הראשון של 2017 בעקבות הקדמת יבוא של כלי רכב בדצמבר 2016 על חשבון חודשים ינואר – מרץ 2017 לאור השינויים בנוסחת המיסוי הירוק שתחולתם הייתה בינואר 2017. יש לציין כי גם באפריל הייתה ירידה ביבוא כלי הרכב אך מתונה יותר. יצוין כי בדרך כלל יבוא כלי רכב בחודשים ינואר – מרץ הנו גבוה יחסית בשל הרצון לרשום את המכוניות כמודל של שנה חדשה. בחודש יולי חלה התאוששות ביבוא כלי רכב נוסעים.
 
נתוני המגמה בשנתיים האחרונים מצביעים על התייצבות ביבוא כלי רכב וזאת בשונה מהמגמה שהסתמנה עד לחודש מרץ 2017.