נתניהו מבטיח כניעה ללא תנאי של הקורונה

יום א', 15 בנובמבר 2020

נתניהו כרגיל מצייר את עצמו כאביר המלחמה בקורונה - "שכל העולם לומד ממנו".

וזו הבטחתו: כבר מינואר הקרוב מזרק חיסון פייזר 

יביא לכניעה ללא תנאי של הקורונה