במה חופשית / פתוחה לכל

יום ד', 2 באוקטובר 2019

במה חופשית / פתוחה לכל

נתניהו בברית עם מתנגדי הציונות

מדהים כי הצהרותיו החוזרות ונשנות של נתניהו כי "המפלגות החרדיות הן השותפים הטבעיים" של הליכוד  אינן מעוררות התנגדות בקרב נאמני מפלגתו כמו גם כל ציוני ומי שחרד לעתיד היהודים באשר הם.

כל המעיין בהיסטוריה של כתבי רבנים לאורך הדורות חוזר ורואה את ההטפה לפסיביות והשלמה מול שלטון הגויים, ולחוסר אקטיביות לאומית . והכל בשם האמונה בניסים שיושיעו את ישראל והציפיה למשיח שיפתור את כל הבעיות.

התפיסה "לחכות למשיח" הפכה את היהודים החרדים לאורך הדורות לקורבן לאנטישמים ופורעים למיניהם תוך השלמה עם גורלם הנכתב משמים של היהודים בגולה.

תפיסה זו הביאה את החרדים לשלילה והתנגדות לכל פעילות ציונית שקראה ליהודים לקחת את גורלם בידם ולחתור לחזרה למולדתם העתיקה.

תפיסה אנטי לאומית זו המנוגדת לכל השקפה של מפלגה לאומית כמו הליכוד כמו של כל ציוני מתבטאת היום בתופעת המשתמטים מצה"ל והימנעות מתרומה לכלכלה ולחוסן המדינה (כולל גם הימנעות מתשלום מיסים וזלזול בחוק המדינה.)

על כן כל חרדי  שאינו תורם במוצהר לשמירה על המדינה אינו זכאי לכל תמיכה מהמדינה לא תקציבית ולא הצהרתית על "שותפים טבעיים" כפי שמצהיר נתניהו הבוגד בעקרונות הלאומיים.

משה שלו