חזונו של בעל לוחות הברית

יום ג', 25 ביולי 2017

משה רבנו בעידן הטלפון

"אלוהים החומרה מאבן היא כבדה

אולי נתקשר באינטרנט"?