ניסיון נוסף לקידום הנחת רשת סיבים אופטיים

יום ג', 13 באוגוסט 2019

בחזית  "צולעת" שמוביל משרד התקשורת - קידום בניית תשתיות פס רחב/סיבים אופטיים מנסה המשרד  לשפר הצעות סיוע - אך אינו מספק את דרישות חברות התקשורת האמורות להקים ולנצל תשתיות אלה.

עתה המשרד מפרסם שימוע בעניין קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי (FTTP) כאשר הדרישה הבסיסית היא שספקי השירות לא יוכלו להפלות בין מנויים על בסיס סוג התשתית בה נעשה שימוש