האוצר מצמצם הטבות מס לרוכשי מכוניות שאינן מזהמות

יום ג', 1 בינואר 2019
 
משרד האצר בראשות משה כחלון חוזר ומודיע כי הוא נגד העלאות מיסים. אבל הוא מחפש כל דרך עקיפה לעשות זאצת בתקווה שלא נשים לב.
עתה נמסר בהודעת מייל לחברות הרכב כי מאפריל הקרוב תופעל  נוסחה חדשה של "המס הירוק" שתייקר את המכוניות ההיברידיות (שאינן מזהמות אוויר) בעשרות אלפי שקלים.
 
כיום הדירוג הוא של אנטי-זיהום כאשר כל נקודה לזכות בתחום זה מזכה את המכונית בהטבה ממס.
אבל המדינה מבקשת לשמור על רמת מס כוללת מרכב של 10 מיליארד דולר לשנה ולא איכפת לה לשנות דרישות ותהשאיר יורת זיהום אוויר.
 
לפי גורמים במשרד האוצר, יש למשק אובדן הכנסות משוער בגובה של כ-900 מיליון שקל, הנובע מכך שמכוניות הופכות יעילות ונקיות יותר ולכן היקף המס שנגבה על זיהום, יורד.
 
כיום, על כל מכונית חדשה שאינה היברידית מוטל מס קניה בגובה 83%. משיעור מס קניה זה מנוכים סכומם המגיעים עד 16,500 שקל, אשר מחושבים בהתאם למזהמים שפולט מנוע הרכב. הרפורמה קבעה כי ככל ששיעור פליטת המזהמים גבוה יותר, מצטמצמת הטבת המס.
 
ועהת ההסבר הוא כי נוסחת החישוב של המס הירוק מתעדכנת באופן תקופתי לפי שינויים שקובעת רשות המסים, הנובעים מהתקדמות טכנולוגית של יצרני הרכב, ההופכת את המכוניות למזהמות פחות.
 
 
לפי האוצר, בשנת 2010, השנה הראשונה לרפורמה, המשק הרוויח באותה שנה 70 מיליון שקל, בין השאר בכך שפחתה תחלואה שנובעת משאיפת אותם מזהמים שפולטות המכוניות.
 
בשנת 2014 כבר נרשמה למשק תועלת בגובה 460 מיליון שקל, אך בשנת 2016 חלה ירידה בתועלת. הסיבה: הודות לרפורמה יובאו ארצה יותר מכוניות, מה ש"איזן" את השפעת הרפורמה. לפי משרד האוצר, מסיבה זו נגרם למשק אובדן הכנסות משוער בגובה של כ-900 מיליון שקל, הנובע מכך שמכוניות הופכות יעילות יותר גם בלי רפורמות ישראליות, מנועיהן הופכים יותר נקיים והרפורמה גרמה בפועל להפסד. לאור זאת, סקירת משרד האוצר קובעת כי יש לצמצם את גובה הטבת המס הירוק ב-50%.