המשק היצרני עבר להתרחבות אך צפויה האטה יחסית

יום ב', 20 במאי 2019

 

 

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש רשם ירידה קלה של 0.3 נקודות בחודש אפריל לרמה של 51.9. רמת המדד מצביעה זה החודש השני על התרחבות בפעילות התעשייתית. רכיב ההזמנות המקומיות עלה ב- 3.8 נקודות לרמה של 61.4 נקודות, והוא הרכיב הבולט שתרומתו מביאה למדד מעל 50. ההזמנות ליצוא ירדו גם החודש והן נמצאות מתחת לרמת ה- 50 נקודות.

עם זאת ניתוח OECD מציין כי יש האטה בגידול צפוי של התוצר בישראל לשעור של 3.1  אחוזים השנה פחות מה שצפוי תחילה 

סקר  מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד במעט בחודש אפריל 2019 ב-0.2 נקודות לרמה של 50.3 נקודות. המדד העולמי נותר ברמה הנמוכה ביותר מאז חודש יוני 2016. בארה"ב המדד ירד לרמה של 52.8 נקודות מ-55.3 נקודות. בגוש האירו המדד עלה מעט לרמה של 47.9 נקודות – הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש אפריל 2013. בסין ירד המדד לרמה של 50.2 נקודות מ-50.8.

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש מצביע על התרחבות בפעילות, שמבוססת על הביקושים המקומיים. רכיב ההזמנות ליצוא הושפע מדשדוש בסקטור התעשייה בעולם והוא עדיין מצביע על התכווצות.

המשק צמח ברבעון הראשון בשיעור שנתי גבוה של 5.2% והתוצר העסקי בשיעור של 5.8%. הצמיחה הושפעה אמנם מעלייה ביבוא כלי רכב (גביית המס בגינם), אך גם בנטרול סעיף זה הצמיחה עמדה על שיעור גבוה של 3.7%. הנתון הגבוה לא הפתיע במיוחד, שכן במהלך הרבעון הנתונים השוטפים אותתו על צמיחה גבוהה. קצב צמיחה זה, גם בנטרול השפעת כלי הרכב,  גבוה מפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של המשק. הצמיחה הגבוהה בתקופה זו מושפעת להערכתנו, בין השאר מהמדיניות הכלכלית המאוד מרחיבה, הן המוניטרית והן הפיסקאלית. האינפלציה נותרה נמוכה, וזה מאפשר מדיניות מרחיבה, למרות שהמשק נמצא בתעסוקה מלאה.

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש אפריל ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי נצפתה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %51.9 לעומת ערך של 52.2% נמדד בחודש הקודם (סדרתנתוניםמנוכהעונתיות), ירידה של 0.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש, רכיב הביקושים ליצוא, רכיבי המלאים ורכיב מחירי חומרי הגלם נמצאים בהתכווצות בעוד רכיב הביקושים המקומיים, התפוקות והתעסוקה נמצאים החודש בהתרחבות.